VI FÖRÄDLAR JORDEN. Ultra Nordic
Amiculos Group

Vi förädlar jorden.

Nordic CleanSoil AB är ett litet bolag med stora ambitioner. Vi tror nämligen att jorden behöver oss, både bildligt och bokstavligt talat. Våra produkter renar nämligen den jord vi människor har smutsat ned. Genom naturliga processer bibehåller vi jordens naturliga flora av snälla bakterier samtidigt som vi oskadliggör patogener, smittämnen, medicinrester och tungmetaller. 
Med ett helt nytt produktsortiment av biostimulanter - 100% mineralbaserat - återställer vi jorden till högre produktivitet och bättre näringsbalans. 

Behöver du komma i kontakt med oss? Hör av dig till jan.nilsson@amiculos.se
SLAMFÖRÄDLING.

BioSoil 

Svenskt avloppsslam är en högpotent restprodukt som har kraftfulla gödningseffekter. Stigmatiseringen kring avloppsslam behöver brytas. Det görs bäst när man bearbetar den.
Vår ambition är att med helt naturliga metoder snabbkompostera avloppsslammet så att läkemedelsrester, smittoämnen och tungmetaller tillintetgörs och förädlar produkten till ett nytt, nyttigt gödselämne. Miljövinsterna är oslagbara och tillsammans med våra Ultraprodukter ger vi jordbruket en extra skjuts.
Inom kort kommer vi att presentera den nationella satsningen på slamförädling och transformeringen till ett högpotent gödselmedel: till nytta för miljön, jordbruket och cirkulärekonomin!


VI FÖRÄDLAR JORDEN.
En del av AMICULOS AB.